Zobrazit v českém jazyce Darstellen in Deutsch

Aktuáln�›

08.01.2014

Stáj Fryšavský dvorec p�ijme druhou pomocnou ošet�ovatelku koní

    Máte rádi ušlechtilé kon�, psy a ostatní hospodá�ská zví�ata? Hledáte práci a nový domov? Nacházíme se v krásné chrán�né krajinné oblasti ��árské vrchy v nadmo�ské výšce 750 m v ly�a�ském a turistickém centru �eskomoravské vyso�iny.

    P�ijmeme na HPP- 6 hodinový úvazek, druhého pomocného ošet�ovatele/ku arabských plnokrevník� a �istokrevných huculských koní a dalších hospodá�ských zví�at, do Stáje Fryšavský dvorec, který se nachází na okraji malebné obce Fryšava, nedaleko Nového M�sta na Morav� p�ípadn� ��áru nad Sázavou. Po�adavky: dobrý vztah ke zví�at�m, dobrý zdravotní stav bez alergií, neku�ák, nepiják, pracovitost, pe�livost, spolehlivost, smysl pro po�ádek, ochota p�ijímat i náro�n�jší úkoly, schopnost jízdy na koni neb jeho výcviku ze zem�. Nabízím: mo�nost trvalého skromného ubytování / teplá a studená voda, sprchový kout, elektrický va�i�, ledni�ka, automatická pra�ka, chemický WC ve vyh�ívaném prostoru, elektrické vytáp�ní, po�íta� a po dohod� internet. Platové ohodnocení denního 6 hodinnového úvazku je pro za�átek stanoveno na 50,60 K�/ hodinu. Ubytování a energie jsou zdarma. P�ijmeme pouze ošet�ovatele/ku bez vlastních zví�at. Nástup mo�ný ihned.


 logo

1.08.2012

    Pro dlouhodobou nemoc ve svých 13 letech musela být utracena zakladatelka chovu NÄ›meckého ovÄ�áka na Fryšavském dvorci, fena Usi Dollby Bohemia.
 

23.09.2011

Probíhá aktualizace webových stránek.

 

15.08.2011

Dnes byl upraven design webu.